Lars Jakob Waaler og Gro Kristin Haug vant Fossekallens 2-dagers PreO.

Lars Jakob Waaler og Gro Kristin Haug vant Fossekallens 2-dagers PreO.

På bildet ser vi fra høyre vinnerne Lars Jakob Waaler og Gro KristinHaug, samt nr. 3 i eliteklassen Odd Bjørn Wiik.

Årets siste konkurranser i Pre-O før Norgesmesterskapet om 3 uker,gikk av stabelen med Fossekallen IF Orientering som arrangør sist helg.Lørdagen opprant med overskyet vær og ikke før hadde de siste startet såkom det et kraftig regnskyll. Lørdagens løyper gikk langs en traktorvei medtett vegetasjon på begge sider for det meste. Takket være god innsats var detkvistet godt slik at det var mulig å skape innsyn til de 18 postene iEliteløypa. A-klassene hadde 14 av disse som sine oppgaver.

Kartet som opprinnelig var i 1:10.000 og hadde 5 meters ekvidistansevar oppgradert til 1:5.000. Dette gjorde at det ble små unøyaktigheter som vedflere poster skapte utfordringer. Det viste seg også at hjelpekurvene var sattmest for å fremheve terrengdetaljer for fot-orientering og var mindrenøyaktig enn det en skulle vente av et kart for presisjonsorientering.Løypelegger valgte derfor å stryke en post hvor hjelpekurven ga et feil bildeav terrenget.

Best i elite-klassen var Odd Bjørn Wiik, Østmarka OK, foran OddHåkensen, OL Vallset/Stange og Torbjørn Lentz, Malungs OK i Sverige. IA-klassen var Liv Horntvedt, IL Imås best foran Gro Kristin Haug, Østmarka OK.Fullstendig resultatliste finner du her: http://preo.no/docs/r-2014.08.23-resultatliste-fossekallens-pre-o-23.-august-2014-sortert.xlsx

Søndagens konkurranser gikk i et terreng som var mer åpent og besto avinntil 18 A-poster, dvs. det var 2 valg på hver post - rett eller falsk. Enblunder fra løypelegger side medførte at en post ble strøket. Allikevelble søndagens løype godt mottatt med sine spesielle utfordringer i det åpnelandskapet.

Best i eliteklassen ble Martin Aarholt Waaler, Porsgrunn O-lag best,fulgt av Marcin Hoffmann fra Polen og Lars Jakob Waaler, Porsgrunn O-lag. IA-klassen ble Gerd Yttervik, IL Express best foran Gro Kristin Haug, ØstmarkaOK. Fullstendige resultater finner du her: http://preo.no/docs/r-2014.08.24-resultatliste-fossekallens-pre-o-24.-august-2014-sortert.xlsx

Sammenlagt ble i eliteklassen Lars Jakob Waaler, Porsgrunn O-lagvinner foran Odd Håkensen, OL Vallset/Stange og Odd Bjørn Wiik, Østmarka OK påde neste plassene.

Sammenlagt i A-klassen ble Gro Kristin Haug, Østmarka OK vinner foranLiv Horntvedt, IL Imås.

Resultatene sammenlagt finner du her: http://preo.no/docs/r-2014.08.24-resultatliste-fossekallens-pre-o-2-dagers-sammenlagt.xlsx

Foto: Arne Ask