Reiseregning - NOF

http://preo.no/docs/reiseregning-orientering-2012.xls

Regler og satser for dekning av utgifter til reise, kost og opphold. Vedlagt følger reiseregningsformularet som NOF benytter, dobbeltklikk på lenken under overskriften. Kjøregodtgjørelsen er kr. 3,00 pr. km pluss tillegg på kr. 1,00 pr. km pr. passasjer.

Andre utlegg som settes opp må ha bilag i form av kvitteringer etc., unntatt her er bompenger på kjente bomvegstrekninger.

Fyll ut reiseregningen med alle relevante data og sendt den sammen med bilag til attestasjon av leder av Pre-O utvalget. Adressen er: Knut Ovesen, Postboks 46, 3276 SVARSTAD Reiseregninger skal normalt være innsendt innen 1 måned etter reisen har funnet sted.

Pre-O utvalget i NOF

Etter styremøte i NOF 23. mai 2012 har styret godkjent det forslag til Pre-O utvalg som allmøtet i januar 2012 innstilte på. Utvalget har følgende sammensetning: - Knut Terje Ovesen, Lardal O-lag, leder - Ole-Johan Waaler, Porsgrunn O-lag - Thorunn Aa. Ovesen, Lardal OK - Egil Sønsterudbråten, OL Vallset/Stange - Grete Skaaraas, OL Vallset/Stange

Pre-O utvalget leder arbeidet innen norsk Pre-O, har budsjettansvar, plan- og tilretteleggingsansvar og rapporterer etter gjeldende regler for utvalg regelmessig til generalsekretæren.

Arbeidet i Pre-O utvalget er organisert gjennom en fordeling av arbeidsoppgavene innen organisasjon og økonomi, elite. bredde og rekruttering, teknisk arbeid, markedsføring og informasjon.