Forretningsmodell

En av de store fordelene med krypto er måten transaksjonene og informasjonen om selve valutaen regnskapsføres og lagres. Krypto bruker kryptografi som en måte å sikre transaksjonene på. Krypto bruker også en type teknologi som gjør at selve regnskapsføringen skjer for best tenkelig måte. Teknologien som styrer måten transaksjoner blir lagret på heter blokkkjede. Hva som ligger bak denne teknologien er et system av blokker som kjedes sammen. Når blokkene er satt sammen kan du ikke endres. Hver blokk består av masse informasjon om transaksjonene og hvordan de er utført. Regnskapet eller blokken viser alt det et regnskap skal vise. Det finnes ingen grenser for hvordan dette systemet av blokker og kjeder kan brukes. Flere og flere flyselskaper har nå kommet på banen og utforsker hvordan denne teknologien kan brukes i deres forretningsmodell.

Verdigjenstander

Det snakkes mye om hvordan bonus programmer kan ha fordel av et regnskapssystem som er åpent for alle å se. Det er nettopp det som er en av fordelene med dette regnskapet og teknologien bak, det finnes et åpent system som gjør at alle kan komme å se på transaksjonene og se hva som er gjort. Denne innsikten og kontrollen av alt som skjer kan foretas helt fra starten av kryptovalutaen. Dette er ganske unikt i valuta og annen pengesammenheng. Dette er også en stor fordel for andre type register, som for eksempel registre som fokuserer på kunst, eiendom og andre verdigjenstander.