Kjøpe Bitcoin

Bitcoin 

Bitcoin er en veldig spennende teknologi. Det er nettopp teknologien bak Bitcoin som gjør Bitcoin så spennende. Valuta generelt er ikke så spennende som Bitcoin fordi valutamarkedene holdes i sjakk av verdens sentralbanker. Når en kurs går for mye den ene eller den andre veien er det ofte opp til en sentralbank å komme inn å justere på kursen. Den kan justeres ved at sentralbanken øker renta, som gjør at kursen ofte går opp, eller reduserer renta som gjør at kursen ofte går nedover. Bitcoin er en valuta uten en stor manipulator. Her er det ingen sentralbank og det er markedet selv som styrer kursen.  

 

Invester i Bitcoin 

Leser du i avisen vil du se at flere og flere nå begynner å investere mer profesjonelt i Bitcoin og krypto generelt. Vi så i 2018 at flere mangemillionærer i Norge startet egne krypto investeringsselskap med de beste på dette i Norge som ansatte. Vi har også sett at det snakkes om å sette opp egne kryptobørser i Norge slik at nordmenn lettere kan handle i krypto uten å gå igjennom utenlandskeide børser som operer i Norge mot norske kunde på norsk. Dette gjør at det blir enda lettere og det vil bli billigere å være med på investeringene selv.  

 

Det er med andre ord ikke noe problem å finne muligheter til å kjøpe Bitcoin. Det finnes mange plafformer og det finnes mange steder som hjelper deg med å selge og kjøpe Bitcoin på en måte som passer deg best. Når du skal kjøpe og når du skal selge er lett. Hvordan man gjør dette i praksis er ikke fulgt så lett. Her må du sette deg godt inn i det du driver med samt lese deg opp på en slik må at du har god dekning for det du sier.  

 

Følg proffene 

En av triksene i aksjer er at du fint kan følge med på proffene når du selv kjøper aksjer. Hele poenget med denne teorien er at du kan se hvem som kjøper og hvem som selger aksjer. Når du kjøper aksjer gjør du det rett etter en børskjendis har gjort det. Dette kalles ofte for en bjellesau. Altså en sau som alle andre sauer følger etter. Utfordringen her er at du må passe på å selge med en gang bjellesauen selger. Gjør du ikke det kan du fort gå på en smell.  

 

I Bitcoin kan det være litt mer vanskelig å følge kjendisene da det er anonymt hvem som kjøper og selger. Du må da finne denne informasjonen på andre måter. Noen legger ut info om dette slik at du kan følge med på hvem som kjøper hva på forum. Dette kan hende ikke er helt rett så du må være litt forsiktig. Du må også kjenne markedet godt slik at du ikke bommer og kanskje følger noen som også går ned. Mange av disse har egne twitter kanaler osv, så du kan se litt der. 

Kjøpe Bitcoin

Related Post